Žádost o cenovou nabídku

JsteVáš projektTyp brány


m
mProhlášení ke zpracováním osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře berete na vědomí, že společnost DIRICKX bude zpracovávat veškeré osobní údaje poskytnuté vyplněním shora uvedeného formuláře (dále jen „Údaje“), za účelem: (i) vyřízení Vaší žádosti a komunikace s Vámi; (ii) jednání o uzavření smlouvy; a (iii) analýzy vlastního podnikání, a (iv) k výkonu interní kontroly v rámci skupiny DIRICKX. Dojde-li k uzavření smlouvy mezi Vámi a společností DIRICKX, budou údaje zpracovávány rovněž za účelem plnění smlouvy a zákonných povinností s ní souvisejících.

Shora vymezené zpracování Údajů nevyžaduje Váš souhlas. Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem společnosti DIRICKX na zajištění komunikace se zákazníky, ochraně jejích práv a výkonu interní kontroly v rámci skupiny (čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR). V případě uzavření smlouvy bude právním základem rovněž plnění uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR) a zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. (c) GDPR).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře současně udělujete souhlas tím, aby společnost DIRICKX po dobu 5 let od udělení souhlasu zpracovávala veškeré Údaje pro: (i) vlastní obchodní účely (tj. zejména vedení databáze zákazníků, analýza, sdílení údajů v rámci skupiny); a (ii) vlastní marketingové účely (tj. zejména nabízení vlastního zboží a služeb). Současně udělujete souhlas, aby společnost Dirickx tyto Údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu předávala obchodním partnerům za účelem jejich využití k jejich marketingovým účelům.

Právním základem pro vymezené zpracování Údajů je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR). Svůj souhlas nejste povinni udělit a jste rovněž oprávněni jej omezit pouze na některé ze shora uvedených účelů. Případné omezení nebo vyloučení souhlasu, prosíme, výslovně uveďte v komentáři žádosti. Svůj souhlas jste oprávněni kdykoliv po dobu zpracování údajů bezplatně odvolat.

Dodatečné informace o zpracování osobních údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Máte rovněž právo se obrátit se na společnost DIRICKX s žádostí o vysvětlení a případně odstranění závadného stavu, jakož i další práva stanovená v čl. 12 až 22 GDPR. Nevyhoví-li DIRICKX žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozí věty, příp. dojde-li k jinému porušení Vašich práv, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde:

http://www.dirickx.cz/zasady-pro-nakladani-s-osobnimi-udaji