Jste jednotlivec

Vaše žádost se týká
Prohlášení ke zpracováním osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře berete na vědomí, že společnost DIRICKX bude zpracovávat veškeré osobní údaje poskytnuté vyplněním shora uvedeného formuláře (dále jen „Údaje“), za účelem: (i) vyřízení Vaší žádosti a komunikace s Vámi; (ii) jednání o uzavření smlouvy; a (iii) analýzy vlastního podnikání, a (iv) k výkonu interní kontroly v rámci skupiny DIRICKX. Dojde-li k uzavření smlouvy mezi Vámi a společností DIRICKX, budou údaje zpracovávány rovněž za účelem plnění smlouvy a zákonných povinností s ní souvisejících.

Shora vymezené zpracování Údajů nevyžaduje Váš souhlas. Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem společnosti DIRICKX na zajištění komunikace se zákazníky, ochraně jejích práv a výkonu interní kontroly v rámci skupiny (čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR). V případě uzavření smlouvy bude právním základem rovněž plnění uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR) a zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. (c) GDPR).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře současně udělujete souhlas tím, aby společnost DIRICKX po dobu 5 let od udělení souhlasu zpracovávala veškeré Údaje pro: (i) vlastní obchodní účely (tj. zejména vedení databáze zákazníků, analýza, sdílení údajů v rámci skupiny); a (ii) vlastní marketingové účely (tj. zejména nabízení vlastního zboží a služeb). Současně udělujete souhlas, aby společnost Dirickx tyto Údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu předávala obchodním partnerům za účelem jejich využití k jejich marketingovým účelům.

Právním základem pro vymezené zpracování Údajů je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR). Svůj souhlas nejste povinni udělit a jste rovněž oprávněni jej omezit pouze na některé ze shora uvedených účelů. Případné omezení nebo vyloučení souhlasu, prosíme, výslovně uveďte v komentáři žádosti. Svůj souhlas jste oprávněni kdykoliv po dobu zpracování údajů bezplatně odvolat.

Dodatečné informace o zpracování osobních údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Máte rovněž právo se obrátit se na společnost DIRICKX s žádostí o vysvětlení a případně odstranění závadného stavu, jakož i další práva stanovená v čl. 12 až 22 GDPR. Nevyhoví-li DIRICKX žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozí věty, příp. dojde-li k jinému porušení Vašich práv, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde:

http://www.dirickx.cz/zasady-pro-nakladani-s-osobnimi-udaji